Zunnewendefestival 27 en 29 juni 2025


Zunnewende, zunnewende,  
blief nog eam biej oons!

‘n Langsen dag en ‘n kortsen nach:
blief wakker luu ’t is zunnewende!
Geniet van wat het leam oe brach
en deank nog niet an ’t onbekende.

De oavervloed in de natuur:
Maak toch meziek en zing een lied.
Loat jongern daansen um een vuur
noe de zunne heel eam stille stiet.

De zunne klum noar ’t hoogste punt
en deu heur wark met volle krach.
Heur energie wördt oe e’gund
op dissen langsten zommerdag.

De gewassen bint noe mooi volgruuid;
en het riepen kan beginnen.
En noe ook het Sint Janskruud bluuit
bi-w ook weer blie van binnen.

De zunnewende gif oons krach.
Moedigt oons an um deur te goan.
Want dan ko-w voort met een breeden lach
de donkere daagn weerstoan.

Zunnewende, zunnewende,
eeuwenlang bemind,
o-j noe biej Stonehenge of in Heldern bint.

© Juni 2014  Herman Kampman