Zunnewendefestival 27 en 29 juni 2025

(TerPlekkePoeemschreven en oetspreuken (SaomenKlinkend met Dries Bijlsma - gitaar en Reinder van Raalte - toetsen (van Firma Weijland)) tiedens "ZunnewendeFestival", Hellendoorn, 21 juni 2019)


SAKSUEEL


Ik veule mich meunig saksueel

met de penne stief in de haand

spuit de woorden op pepier

over

de zunne die hier vaalt over greuin en geel

over mèensen die dweelt, struunt en kiekt

en ach, de zunne wendt zuch nog een keer

naor lief, leden, haart en ziel

de mèensen laot um op binnen

en draogt um met zuch met

geeft die deur

heuil saksueel


het wodt lösdaon deur heur

die oous wes op de historie

en wat waor is

wie waor is

-daor redt een auto die gien weeit hef, dèenk ik-

-vogelties doout bliede met an-

de wetholder nemp het woord

sprek dat ok oet:

"Herzlich wilkommen auch

under die Sonne

die sich wendet

wie überal..."

volk komp anlopen

luustert, praot met mekaor/menare

heuil saksueel

blaosmeziek blas de leste aodem oet

trommen klinkt, bekkens der deurhen

en ja, blaozers vanzölf

vanof de vleermoezenbult

zeei en heur ik het an

de boot is gaon vaoren

een boot vol verhaolen

daor staot wat luu te praoten

aandern luustert, fluustert

dat almaol in de zun

die as zuch weer wenden zal

en wij bint der bie

hier, op Zunnewende

waor ok het Twenthehoes is

alerhaande volk döt het woord

lèegt oet, vraogt zuch of

maokt kaantteeikenings

heuil saksueel

gladjakkers, dat bint ze

op naor meziek underan de vleermoezenbult

waor ze an het stemmen bint

(zunder poletiek...gelukkig maor)

maor wel leeidties en praoties

leugens komt hen veuren

daor kunj leeidties van maoken

luuster maor en dat wodt der daon

hier under de zunne, de mooie zunne

die as zuch niet ofwendt

maor die as kek en nog eem haangen blef

um naor de fluit te luustern

de gitaar, de bas, de trom, de stem

en nog een stem

heuil saksueel

op het baankie an de taofel

met aandere mèensen under de zunne

met een laach

ok over die vlinder die as störven is

op het waoter, kleuren die vortgungen

die vlinder die in oous almaol hoest

vluchtend veur het leaven

op pad naor Argenswaor

um vanneis vlinder te wodden...of nie

op herhaoling, laog over laog

altied nei woddend under de zunne

heuil saksueel

het leeid zingt van thuus, lekker thuus

zo lek het hier ok wel;

thuus met menare

thuus met mekaor

thuus under de zunne

thuus um te begunnen

waor as kikkers kwaokt

waor as beeist staot te kieken

naor oous

die hier staot te kieken

en te luustern

en wij klapt

en wij tapt

en de zunne schient nog aaltied

heuil hoog

heuil saksueel

as meziek, as verhaolen

as leugens, as waorheid

as volk, as vrijheid

as hier, as nou

as keerl, as vrouw

as waoter, as vuur

as zingen, as zwiegen

as geven, as kriegen

as leeifde, as vrede

as de zun die schient naor beneden

op pad um zuch te wenden

aaltied op oous

heuil saksueel

heuil saksueel

heuil saksueel

heuil saksueel


© Egbert Hovenkamp II