Zunnewendefestival 24 en 25 juni 2023

Hagepreke

Op de historische locatie van Landgoed Schuilenburg in Hellendoorn wordt op 24 juni voor de 15e keer het Zunnewendefestival gehouden.

Om dit lustrum te vieren is er op zondag 25 juni om 12.00 uur een hagenpreek in het Nedersaksisch op het kasteelterrein.
Een hagenpreek werd in vroeger dagen gehouden voor mensen die zich niet thuis voelden in de gevestigde orde van religie. Zij kwamen samen op een geheime locatie buiten de stad in de openlucht achter de heg, vandaar Hagepreek. Ze luisterden daar naar de uitleg en betekenis van woorden uit de bijbel. Ook werden er liederen gezongen. Dit zal in de hagenpreek van 25 juni ook worden gedaan.

Alles heeft zijn tijd / Alles hef zien tied
Het thema is: Alles heeft zijn tijd uit Prediker 3. De uitleg is door ds. Gerrit Heuver en er is muzikale begeleiding door blazers.
De toegang is gratis, wel wordt een vrije gift gevraagd voor de onkosten.

Na afloop is er nog tot 14.30 uur gelegenheid om na te praten en wat te eten en te drinken (voor eigen rekening)  bij bij de herberg 't Reggedal van Landgoed Schuilenburg.
Zien we u zondag 25 juni?